NL FR EN DE ES

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

3ACTION SPORTS NUTRITION
LUKED BV
Industrieweg 112
Ravenshout Z 5 2.48
B-3980 Tessenderlo
BTW: BE 0465 353 144
e-mail: info@3actionsportsnutrition.com    

 

Deze algemene voorwaarden regelen de verkoop van producten ("Producten") die op de websites www.3action.be,  www.3actionsportsnutrition.com, (de "Website") tussen de consument ("Klant") en 3ACTION SPORTS NUTRITION / LUKED BV ("3ACTION") plaatshebben.

Elke bestelling van de Klant impliceert zijn volledige instemming met de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle verbanden van 3ACTION met zijn Klanten, met uitsluiting van alle door de Klanten gestelde documenten. Geen afwijking aan de Algemene Voorwaarden is mogelijk zonder een schriftelijk door 3ACTION getekend contract.

De Klant verklaart meerderjarig te zijn en over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken. De Klant verklaart dat zijn aankoop van de Producten geen verband houdt met zijn professioniële activiteit en uitsluitend bestemd is voor privé-gebruik.

Artikel 2: Bestellingen

Product bestellingen gebeuren enkel via de Website, volgens de aangegeven procedure. De bestelling is definitief zodra de Klant zijn bestelling heeft bevestigd door op de knop "bevestigen" te klikken. Zodra de bestelling bevestigd wordt, ontvangt de Klant via e-mail een bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door 3ACTION.

De Klant stemt in om juiste en accurate informatie te verstrekken. 3ACTION behoudt zich het recht om de bestelling te annuleren of niet te bevestigen in het geval van niet-betaling van een bestelling, een onjuist adres of een ander probleem gerelateerd aan de gebruikersaccount.

Artikel 3: Prijzen

De prijzen van de op de Website getoonde Producten zijn in Euro, inclusief alle lasten en belastingen, maar exclusief (1) transportkosten en (2) douane en importkosten voor leveringen buiten de Europese Unie. 3ACTION behoudt zich het recht de prijzen op ieder moment te kunnen wijzigen maar stemt toe de Klant de prijzen aan te rekenen, die op moment van bestelling van toepassing waren.

Transportkosten:

België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: 6€ voor orders <30€, 0€ voor orders >30€

Spanje (incl. Andorra, Balearen, Canarische eilanden), Portugal, UK, Oostenrijk en Italië: 10€ voor orders <50€, 0€ voor orders  >50€

Japan, Zuid-Korea, Hong Kong, Taiwan, Thailand, China, Singapore, Maleisië, Filippijnen, Indonesië en Vietnam: 20€ voor orders <50€, 30€ voor orders 50€ - 100€, 40€ voor orders 100€ - 150€, 50€ voor orders >150€.

Canada en de Verenigde Staten: 15€ voor orders <50€, 25€ voor orders 50€ - 100€, 30€ voor orders 100€ - 150€, 40€ voor orders >150€.

Artikel 4: Betaling

Online betalingen verlopen via Mollie (VISA, Mastercard, Paypal, Ideal, Bancontact/Mr. Cash, Carte Bleu, JCB). Mollie is een beveiligd betalingsplatform, die o.a. de geldigheid van uw kaart, kaartnummer en toegangsrechten verifiëert. Wanneer alles in orde is, zal de betaling uitgevoerd worden en geeft Mollie bericht aan 3ACTION zodat de bestelling bevestigd en verstuurd kan worden.

Artikel 5: Levering

De producten besteld door de Klant worden afgeleverd op het adres dat door de Klant is opgegeven bij bestelling. De Klant is verantwoordelijk voor het controleren van het juiste afleveradres bij het bevestigen van de bestelling. In geval van een fout in het afleveradres, kan 3ACTION niet verantwoordelijk gehouden worden wanneer de bestelling niet kan afgeleverd worden.

De normale levertijd van de producten bedraagt:

Indien het Product niet op voorraad is, of bij vertraging van de betaling, behoudt 3ACTION zich het recht de levering uit te stellen. Indien 3ACTION het Product voor een langere periode niet op voorraad zou hebben, zal 3ACTION de Klant hierover informeren. En heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren. Eén bestelling mag door 3ACTION in verschillende zendingen geleverd worden.

Artikel 6: Verzakingsrecht

In overeenstemming met de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument heeft de Klant het recht aan 3ACTION mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product. In dit geval moet de Klant op zijn eigen kosten het onbeschadigde en ongeopende Product aan 3ACTION terugsturen. Binnen dertig (30) dagen na ontvangst zal 3ACTION overgaan tot een volledige terugbetaling van het Product. Vooraleer het product wordt teruggestuurd, moet de klant 3ACTION informeren per e-mail op info@3actionsportsnutrition.com. Het recht op terugbetaling vervalt indien de producten geopend, beschadigd, vuil, gedeeltelijk gebruikt of onvolledig teruggestuurd worden door de Klant.

Na deze periode van veertien (14) werkdagen, zal de levering van het Product bevredigend beschouwd worden en, met uitzondering van latente gebrek in het Product, zal geen klacht meer aan 3ACTION toegezonden kunnen worden.

Artikel 7: Aansprakelijkheden

Producten voldoen aan de Belgische en Europese regelgevingen. 3ACTION kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de non-conformiteit van de Producten met het toepasselijke recht in andere landen.

3ACTION herinnert Klanten dat de enkele Producten voedingssupplementen zijn die een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl niet kunnen vervangen. De Producten zijn geen geneesmiddelen. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor zijn/haar keuze van producten, hun stockage en gebruik. 3ACTION is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de Producten.
De verantwoordelijkheid van 3ACTION is in ieder geval beperkt tot de terugbetaling van het Product.

3ACTION aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van overmacht, inbegrepen het  optreden van de overheid, stakingen (inclusief van gebruikelijke leveranciers en vervoerders), of als 3ACTION zonder voorraad zit, of als de door de Klant gegeven informatie onjuist of onvolledig is.

Artikel 8: Voorbehoud van eigendom

De producten blijven eigendom van 3ACTION tot de volledige betaling van de prijs (inclusief transport-en verpakkingskosten) is uitgevoerd.

Artikel 9: Informatie site

Ondanks de voorzorgen door 3ACTION genomen betreffende de informatie op de site, kunnen onjuistheden of onnauwkeurigheden voorkomen op de site. 3ACTION kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor die onjuistheden en onnauwkeurigheden.

Artikel 10: Persoonsgegevens

3ACTION verklaart de gegevens, die de klant invoert op de site, in overeenstemming met de Belgische Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 te behandelen. Klantgegevens worden door 3ACTION gebruikt om de klant commerciële aanbiedingen te maken of informatie te bezorgen aangaande de producten. In overeenstemming met de wetgeving, heeft de klant het recht op toegang, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens door contact op te nemen met 3ACTION.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site (merken, namen, verpakkingen, samenstellingen, logo’s, etc. van de producten), al dan niet gedeponeerd, maken deel uit van de intellectuele eigendom van 3ACTION SPORTS NUTRITION / LUKED BVBA. Reproductie in het geheel of een gedeelte van de site, alsook de teksten, beelden, designs, enz. die voorkomen op de site, is strikt verboden.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Geschillen die niet door minnelijke schikkingen opgelost kunnen worden, zullen beslecht worden door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt (België). Enkel Belgisch recht is toepasbaar.

+32 (0)13 35 16 45
+32 (0)13 35 16 45

Contacteer ons van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00

100% beveiligde betaling
100% beveiligde betaling

Onze website maakt gebruik van het 100% beveiligde Mollie (SSL)

Wereldwijde verzending
Wereldwijde verzending

Snelle en veilige levering via bpost/UPS